สายพันธ์ของโคเนื้อสำคัญอย่างไร


Cattle breeds

คุณทราบไหมว่าเนื้อโคที่คุณชื่นชอบนั้น จะหอม อร่อย นุ่ม ละเอียดหรือจะหยาบ มีกลิ่นสาบ ปัจจัยสำคัญที่มีผลเกินครึ่งคือเรื่องของสายพันธ์ โคในโลกนั้นแบ่งออกเป็นสายพันธ์ได้หลายร้อยสายพันธ์ โดยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศแหล่งกำเนิด โดยโคเนื้อที่มีการปรับปรุงพันธ์จากเมืองหนาวจะมีเนื้อที่มีคุณภาพดีกว่าโคที่มีแหล่งกำเนิดจากเมืองร้อน ตัวอย่างสายพันธุ์โคเนื้อที่มีชื่อเสียงในไทย ได้แก่

Aberdeen Angus (AA)

Australian Lowline (ALL)

Charolais (CH)

Simmental (SM)

Wagyu (WA)


ส่วนสายพันธ์ที่ให้เนื้อคุณภาพต่ำได้แก่สายพันธ์ที่มาจากภูมิประเทศเขตร้อนหรือเป็นโคทำงาน ไม่ใช่โคเนื้อ ตัวอย่าง เช่น

Brahman (BR)

Water Buffalo (BU)

Zebu (ZE)


ปัจจุบัน ไทยและออสเตรเลีย มีการพัฒนาสายพันธ์ขึ้นใหม่โดยใช้สายพันธ์โคเนื้อยุโรปมาผสมกับโคพื้นเมืองหรือโคเมืองร้อนเพื่อให้ได้โคที่ทนภูมิอากาศร้อนชื้นได้และมีเนื้อคุณภาพดีปานกลาง บางสายพันธ์ก็มีการตั้งชื่อขึ้นใหม่เลยเช่น Droughtmaster และบางสายพันธ์แค่ใส่ X เข้าไปข้างหลังเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นสายพันธ์ลูกผสมเช่น Thai Angus (AAX) เป็นต้น ตัวอย่างสายพันธ์เหล่านี้ได้แก่

Bragus (BG)

Droughtmaster (DM)

CHARBRAY (CB)

Thai Angus (AAX)

Thai Charolais (CHX)

Thai Wagyu (WAX)


ดังนั้น ก่อนจะเลือกซื้อเนื้อถามคนขายซักนิดว่าเป็นเนื้อจากสายพันธ์อะไร จะได้ไม่ผิดหวังค่ะ//

1,365 views0 comments

Copy right 2016 @ Banana Cake Co.,Ltd.